De la societat del consum al consum responsable

Amb la col.laboració de Barcelona + Sostenible,  avancem cap el residu 0 amb l’espai de materials en donació, un portal per facilitar la transformació de residus en recursos aprofitables, allargar la vida útil dels materials i promoure l’economia circular.

Teniu un material  que us sobra i no sabeu què fer-ne?

Algunes organitzacions i empreses tenen excedents de materials, fan canvi de mobiliari o viuen altres situacions que generen objectes que poden esdevenir recursos per a altres membres de la xarxa.

Consulteu en aquest enllaç com fer-ho

Necessiteu algun dels materials que s’ofereixen?

Altres vegades, les organitzacions i empreses s’adrecen a la xarxa per sol·licitar allò que necessiten específicament per a activitats o serveis.

Consulteu els productes que ofereixen en aquest enllaç.

Aquest principi queda recollit a l’objectiu 5 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, “Ús racional dels recursos, de la societat del consum al consum responsable”.