El passat mes de febrer es va constituir la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de Treball, pel sector del Comerç de Mobles de Catalunya (codi n° 79001695012000) formada per les Federacions de sindicats de UGT i CCO i
La Federació catalana del Comerç del Moble, representada pel Gremi de Cuines, Banys i Refomres de Catalunya i el Gremi de Mobles.

La vigència del conveni serà pels anys 2017 i 2018.

Aquest Conveni és de compliment obligat per a totes les empreses l'activitat principal de les quals és el comerç de mobles de la llar, de cuina, de bany, d'oficines, i dels seus complements; així com la decoració i la instal·lació i adequació d'aquests a l'espai; i als treballadors d'aquestes empreses.

El nostre gremi queda representat en aquest conveni amb la figura del reformista i les seves categories.

Podeu consultar el conveni vigent a la web del gremi