Aquestes són algunes de les principals novetats:

• Ampliació de la tarifa plana. S’amplia de 6 mesos a un any el període de tarifa plana de 50 euros mensuals per a nous autònoms. D’altra banda, es podrà reemprendre el negoci amb aquesta mateixa quota després de 2 anys d’inactivitat, en comptes dels 5 anys que calien fins ara.

• Compatibilitat total amb la pensió de jubilació. Els autònoms amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió. Els treballadors autònoms en edat de jubilació que tinguin treballadors contractats i vulguin seguir amb la seva activitat, podran cobrar la totalitat de la seva pensió, en comptes del 50% com fins ara.

• Més flexibilitat per donar-se d’alta i de baixa de la Seguretat Social. Els autònoms es podran donar de baixa i d’alta fins a 3 cops l’any i començaran a pagar des del dia exacte en què es donen d’alta.

• Bonificacions compatibles amb la contractació d’assalariats. L’empresari mantindrà l’ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.

• Reducció del recàrrec per deutes de cotització. El recàrrec durant el primer mes de retràs passa del 20% al 10%.

• Ajudes a la conciliació. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaran una quota reduïda de 50 euros mensuals durant un any.

• Deducció de 12 euros diaris per dietes. Per tal de cobrir les despeses de menjar quan l’autònom es vegi obligat a dinar fora de casa. Hauran de ser consumicions en dies laborables i pagades amb mitjans telemàtics, de manera que es pugui comprovar el dia, lloc i import.

• Deducció del 20% dels subministraments. Afecta al consum d’electricitat, aigua i telèfon dels autònoms que treballen des de casa.

• Reconeixement dels accidents in itinere. La Seguretat Social protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa.
•Dret a formació subvencionada. Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

• Majors facilitats per al canvi de la base de cotització. Es podran canviar fins a quatre cops les bases de cotització a l’any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l’evolució del negoci i la cotització.

• La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del SMI. Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del Salari Mínim Interprofessional.

• Bonificació de cotitzacions per la contractació de familiars. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a una bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Des del Gremi us mantindrem informats respecte a la aprovació definitiva.