Us informem que el 13 de juny estaran disponibles a Canal Empresa els nous formularis per presentar la declaració responsable de posada en servei, modificació, canvi de titular i baixa de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió.

Els formularis antics només es podran utilitzar fins a les 23.59 h del 10 de juny. Per tant, durant el període d'adaptació als nous formularis, els dies 11 i 12 de juny, no es podran tramitar aquests tipus d'instal•lacions.

A partir del dia 13, per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que us els descarregueu del web cada vegada que els hagueu d'utilitzar.

Oficina de Gestió Empresarial
www.canalempresa.gencat.cat
www.facebook.com/empresacat
www.twitter.com/empresacat