Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Sessió Formativa- IVA Reduït a les obres de Reformes

8 abril, 2019

Informació


Data: 20190410

Durada: 2 hores

Horari: 15:00 - 17:00

Lloc: A la seu del Gremi

Preu agremiats: Gratuit

Preu no agremiats: 40€ + Iva

Altres:

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.

Tens un dubte? Escriu-nos!

  Nom

  Correu electrònic

  Assumpte

  Missatge

  1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
  – Requisits.
  – Concepte d’execució d’obra.
  – Concepte d’habitatge
  – Destinatari de l’execució d’obra i reparació.
  – Concepte i valoració de l’aportació de materials.
  – Criteris de l’Administració Tributària

  2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
  a. Impost sobre la renda de les persones fisicas
  o Despeses deduïbles.
  o Reducció de la base imposable.
  o Deduccions i bonificacions en la quota.
  b. Impost de societats
  o Despeses deduïbles.
  o Reducció de la base imposable.
  o Deduccions i bonificacions en la quota.

  3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.
  – Mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.
  – Control del la jornada de treball dels empleats.


  Comparteix!