Benvolgut / Benvolguda professional agremiat del Gremi,

En compliment del que disposen l’Art. 15 dels Estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària 2019, que tindrà lloc a la nostra seu social, al carrer Diputació 238-244 1er 1a, de Barcelona, el proper dimarts dia  12 de març de 2019 a les  13:00  h. en 1a convocatòria, i a les 13:30 h. en 2a convocatòria per tractar el següent :

ORDRE DEL DIA

  1. Apertura i benvinguda del Sr. President
  2. Nomenament de l’interventor de l’acte.
  3. Lectura i aprovació -si s’escau- de l’acta de l’ Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 27 de març de 2018.
  4. Presentació, lectura i aprovació –si s’escau- de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2018.
  5. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019.
  6. Memòria d’actuacions efectuades al 2018.
  7. Presentació del Pla d’Accions 2019, Certificació Professional
  8. Torn obert de paraula.

Confiem en la vostra assistència i us demanem que la confirmeu per mitjà del correu electrònic cuinescat@greincat.cat

Rebeu una cordial salutació, Sr. David Albert i Castellví
President del Gremi de Reformes d’interiors, Cuines i Banys de Catalunya

 

Barcelona, a 26 de febrer de 2019