QUI HO POT FER?

Poden tramitar la sol·licitud i els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Pel que fa a les rehabilitacions d’interiors d’habitatges, pot sol·licitar les prestacions el propietari o bé el llogater amb l’autorització del propietari.

REQUISITS

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a l’habitatge i edificats abans de l’any 1991, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
Cal disposar de l’acord de la comunitat de propietaris en cas d’obres en edificis.
Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial, que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Els treballs han de començar en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

PROGRAMES I SUBVENCIONS

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:
Rehabilitació d’interiors d’habitatges

 • Obres per assolir l’habitabilitat
 • Obres d’accessibilitat
 • Obres per millorar l’estalvi energètic
 • Obres vinculades a l’eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona

Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes
 • Aigua directa sanitària
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres de més eficients

Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Façanes
 • Cobertes
 • Mitgeres i celoberts
 • Terrats verds

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin

Patologies estructurals

Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns

Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar per una subvenció del 25% (màxim: 30.000 euros): escales i vestíbuls, celoberts i instal·lacions generals comunes, com ara les xarxes sanitàries (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica o de gas, així com l’arranjament d’antenes, aparells d’aire condicionat, etcètera.
Ajuts específics
Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d’edificis (IITE) d’habitatges.
Vols que t’ajudem a trobar l’ajut que necessites? Omple aquest formulari

IMPRESOS I FORMULARIS

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir fent ús de l’aplicació de consulta dels ajuts a la rehabilitació. També pots descarregar-los als enllaços següents.

Comunitat de propietaris
Propietats verticals – persones físiques
Propietats verticals – persones jurídiques
Interior d’habitatges
Ajut individual (programa de cohesió social)
Endós, import de la subvenció per a ascensor
Endós, import de la subvenció per a altres obres
Declaració responsable del tècnic redactor del projectes