El passat dia 12 de març es va celebrar l’assemblea general ordinària que es celebra cada any. El President del Gremi va iniciar la reunió amb unes paraules de benvinguda, on va posar de manifest els reptes propis del sector i de futur.

Seguint l’ordre del dia previst, es va sotmetre a l’aprovació dels assistents el resultat econòmic de l’exercici 2018 i el pressupost pel 2019.

Es va fer una revisió de  les activitats portades a terme, que figuren en la memòria corporativa anual , i el seguiment del Pla d’actuació del 2018.

Es van exposar, en línies generals, les línies de treball del Gremi per aquest any, destacant concretament els dos grans objectius que es portaran a terme des del Gremi: l’acreditació professional, i la plataforma de pressupostos GREMIREFORMES.

Després de la cloenda de l’acte es va gaudir d’una estona distesa al voltant d’un càtering.

Consulta aqui la presentació.