Arran de les diverses sessions de treball que s'han realitzat els darrers mesos s'ha arribat a un Acord amb l'Ajuntament de Barcelona, departament de mobilitat:

S'estableix un màxim de 2 hores seguides d'estada a les Àrees DUM pels Agremiats, en lloc dels 30 minuts generals.

Els horaris d'aquestes dues hores seran de 8 a 10 i de 14 a 20 hores. 
Dins l'horari de 10 a 14 hores, es mantindran els 30 minuts d'estada.

Durant la primera setmana de Juliol s'anirà avisant a tots els agremiats per a que passin pel Gremi a recollir les autoritzacions provisionals que tindran validesa fins a 30 de setembre de 2016.

Hi ha el compromís per part de l'Ajutnament:

– Buscar una manera definitiva per a aquestes autoritzacions.

– Es treballarà conjuntament per definir el descompte de la targeta professional per les arees blaves i verdes, quines seran les condicions per poder gaudir d’aquets avantatges i desvincular la targeta de resident a la targeta de comerciant.