Amb la idea principal de sumar, El Gremi de Cuines Banys i reformes de Catalunya  s’ha adherit a la iniciativa de més de 50 Gremis, signant document Manifest dels Gremis,  que pretén mostrar a les institucions la importància  que els Gremis aporten al seu sector.

Els Gremis han defensat i són part de la nostra història; i ho seguim sent, a present i a futur, vetllant per les professions.

Els Gremis hem de ser puntals i referents dels nostres respectius sectors, professions i oficis; defensant els interessos dels professionals agremiats davant l'Administració competent. Hem de ser nexe, negociadors i propiciadors dels canvis normatius que afecten als seus respectius sectors, ja que són els seus legítims representants.

Cal un compromís, d’entitats i Administració, per revitalitzar la força gremial, per sumar conjuntament societat, professionals, entitats i administració, a fi d’assolir objectius comuns i models de futur.

Podeu obtenir més informació en aquest enllaç:  www.manifestdelsgremis.cat.